มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,755
ผู้เข้าชมวันนี้ : 63
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
ประกาศราคากลาง สค.
ค้นหา :
 ราคากลาง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปี
วันที่ประกาศ : 17 ก.พ. 2560
รายละเอียด
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
วันที่ประกาศ : 14 ธ.ค. 2559
รายละเอียด
 ราคากลาง จัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง
วันที่ประกาศ : 16 พ.ย. 2559
รายละเอียด
 ราคากลาง จัดซื้อหมึกพิมพ์ ครั้งที่ 1 จำนวน 38 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ประกาศ : 16 พ.ย. 2559
รายละเอียด
 ราคากลางงานปรับปรุงห้องอธิบดีกรมกิจการสตรและสถาบันครอบครัว และห้องรับรอง ชั้น 3
วันที่ประกาศ : 9 ก.ย. 2559
รายละเอียด
 ราคากลางงานจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ประกาศ : 13 ก.ย. 2559
รายละเอียด
 ราคากลาง จัดซื้อหมึกและวัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อร่วม
วันที่ประกาศ : 9 ส.ค. 2559
รายละเอียด
 ราคากลาง จ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข่อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้เว็บไซต์ www.violence.in.th
วันที่ประกาศ : 28 ก.ค. 2559
รายละเอียด
 ราคากลาง จัดหาอุปกรณ์สำหรับการประชุมทางไกล (Web Conference) สค. ประจำปี 2559
วันที่ประกาศ : 26 ก.ค. 2559
รายละเอียด
 ราคากลาง จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
วันที่ประกาศ : 26 ก.ค. 2559
รายละเอียด
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0