มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,766
ผู้เข้าชมวันนี้ : 12
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
ทั่วไป
ค้นหา :
 ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รางวัลผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2558
วันที่ประกาศ : 10 มิ.ย. 2558
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รางวัลผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2558  รายละเอียด
 ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
วันที่ประกาศ : 18 พ.ค. 2558
  คลิก เพื่อดาว์นโหลด => 1. พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิก เพื่อดาว์นโหลด => 2. ประกาศ รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ คลิก เพื่อดาว์นโหลด => 3. ประกาศขยายเวลารับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ คลิก เพื่อดาว์นโหลด => 4. ใบ... รายละเอียด
 หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2558
วันที่ประกาศ : 18 พ.ค. 2558
 หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2558 รายละเอียด
 แบบฟอร์มแนวทางและมาตรการการประหยัดพลังงาน งานพัสดุ
วันที่ประกาศ : 16 มี.ค. 2558
รายละเอียด
 ประกาศสอบราคา จ้างจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2557
วันที่ประกาศ : 27 ต.ค. 2557
รายละเอียด
 กรอบหลักเกณฑ์และการจัดสรรสิ่งจูงใจ ประจำปี และกรอบหลักเกณฑ์การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/หรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วันที่ประกาศ : 22 ต.ค. 2557
  กรอบหลักเกณฑ์และการจัดสรรสิ่งจูงใจ ประจำปี 1.    ยกเลิกประกาศสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง กรอบหลักเกณฑ์และการจัดสรรสิ่งจูงใจให้กับผู้อำนวยการสำนัก/กอง/หรือเทียบเท่าตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/หรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 2.    ให้มีการจัดสร... รายละเอียด
 ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนฯ
วันที่ประกาศ : 18 ก.ย. 2557
รายละเอียด
 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินฯ
วันที่ประกาศ : 18 ก.ย. 2557
รายละเอียด
 ประกาศผลการประกวดเรียงความและคลิปวิดีโอ ประกอบเพลง “ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว” ประกาศผลการประกวดเรียงความและคลิปวิดีโอ ประกอบเพลง “ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว”
วันที่ประกาศ : 21 พ.ค. 2557
รายละเอียด
 ประกาศผลการประกวดเรียงความและคลิปวิดีโอ ประกอบเพลง “ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว”
วันที่ประกาศ : 7 พ.ค. 2557
  รายละเอียด
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0