มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,755
ผู้เข้าชมวันนี้ : 63
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
ประกาศราคากลาง
ค้นหา :
 ราคากลาง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปีและเกิน 7 ปี
วันที่ประกาศ : 10 ต.ค. 2559
รายละเอียด
 ราคากลาง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา แก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ประกาศ : 15 ก.ย. 2559
รายละเอียด
 ราคากลาง เช่าบริการเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ประกาศ : 15 ก.ย. 2559
รายละเอียด
 ราคากลางงานจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน และจ้างทำป้าย ในวงเงิน 243,000 บาท
วันที่ประกาศ : 5 ก.ค. 2559
รายละเอียด
 ราคากลางงานจ้างจัดประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 15,000,000 บาท
วันที่ประกาศ : 17 ส.ค. 2559
รายละเอียด
 ราคากลางงานจ้างจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลังบวกสาม ภาครัฐ สื่อและประชาสัมคม เพื่อสตรีและครอบครัว ประจำปี 2559 ในวงเงิน 1,900,000 บาท
วันที่ประกาศ : 22 มิ.ย. 2559
รายละเอียด
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0