มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,766
ผู้เข้าชมวันนี้ : 12
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
ข่าว สค.
ค้นหา :
ประกาศกรมฯ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สููง รุ่นที่ 14
ประกาศกรมฯ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สููง รุ่นที่ 14 เรื่องเด่นประเด็นร้อน (14 มี.ค. 2561)
รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมการจัดการความรู้ประจำปี สล. “กระบวนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)” ในอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 สค.
เอกสารประกอบการประชุมการจัดการความรู้ประจำปี สล. “กระบวนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)” ในอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 สค. (5 มี.ค. 2561)
รายละเอียด
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศฯ
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศฯ (21 ก.พ. 2561)
รายละเอียด
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองคัดเลือกเพื่อรับทุุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศฯ
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองคัดเลือกเพื่อรับทุุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศฯ (16 ก.พ. 2561)
รายละเอียด
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (16 ก.พ. 2561)
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ทุนการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 10 ทุน ณ สาธารณรัฐอินเดีย
ประชาสัมพันธ์ทุนการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 10 ทุน ณ สาธารณรัฐอินเดีย (12 ก.พ. 2561)
 ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 10 ทุน ณ สาธารณรัฐอินเดีย ของสำนักงานเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูต... รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี 2561 (8 ก.พ. 2561)
 ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี 2561 จำนวน ๕๕ ทุน แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1) ทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน 5 ทุน 2) ทุนสำหรับการเตรียมผู้บริ... รายละเอียด
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองคัดเลือกเพื่อรับทุุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองคัดเลือกเพื่อรับทุุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (6 ก.พ. 2561)
รายละเอียด
ประกาศกรมฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศกรมฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (18 ม.ค. 2561)
รายละเอียดทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทุนพัฒนาข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐ) -----------------------------------------... รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของวช. จำนวน 4 โครงการ
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของวช. จำนวน 4 โครงการ (16 ม.ค. 2561)
รายละเอียด
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0