มกราคม 2564
อาพฤ
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 9,732
ผู้เข้าชมวันนี้ : 13
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงานของสค.
กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงานของสค. เรื่องเด่นประเด็นร้อน
ขอความร่วมมือข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่ทำงานมาระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอความร่วมมือข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่ทำงานมาระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอความร่วมมือท่านวิพากษ์แผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2563 - 2565
ขอความร่วมมือท่านวิพากษ์แผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2563 - 2565
สรุปการประชุม Evening Brief ครั้งที่ 1/62
 สรุปการประชุม Evening Brief ครั้งที่ 1/62 www.dwf.go.th/uploads/Downloads/68dea995-cd1e-4b55-b614-071d36e864b2EB1.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
 -
สรุปการประชุม Evening Brief ครั้งที่ 5/60
 สรุปการประชุม Evening Brief ครั้งที่ 5/60
ชุมชนร่วมใจ ขจัดภัยความรุนแรง ( เดินหน้าประเทศไทย 7กันยายน 2559)
ชุมชนร่วมใจ ขจัดภัยความรุนแรง ( เดินหน้าประเทศไทย 7กันยายน 2559)
งานเปิดตัวหนังสือครอบครัวต้องมาก่อน ทางช่อง 5
งานเปิดตัวหนังสือครอบครัวต้องมาก่อน ทางช่อง 5
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0