มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,755
ผู้เข้าชมวันนี้ : 63
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
สมัชชาสตรีและครอบครัว
รายงานผลสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2559

ที่มา : กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว
 ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปผลการประชุมสมัชชาครอบครัวแห่งชาติ 2558

ที่มา : กลุ่มมาตรการและกลไก
 ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2557

ที่มา : สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว
 ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

ที่มา : กลุ่มการพัฒนามาตรการกลไก สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว
 ดาวน์โหลดเอกสาร
รวมมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ 2552 - 2556

ที่มา : กลุ่มการพัฒนามาตรการกลไก สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว
 ดาวน์โหลดเอกสาร
รวมมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ปี พ.ศ. 2552 - 2556

ที่มา : สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว
 ดาวน์โหลดเอกสาร
หนังสือสมัชชาสตรีและครอบครัว ปี 2556

ที่มา : คณะทำงานสมัชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ปี 2556 สค.
 ดาวน์โหลดเอกสาร
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0