มิถุนายน 2561
อาพฤ
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 11,470
ผู้เข้าชมวันนี้ : 7
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะ และเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะ และเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 เรื่องเด่นประเด็นร้อน
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรแนวทางการบริหารความเสี่ยงการประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรแนวทางการบริหารความเสี่ยงการประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 8
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 8
ประกาศรายชื่อผู้ีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
 -
สรุปการประชุม Evening Brief ครั้งที่ 9/60
สรุปการประชุม Evening Brief ครั้งที่ 9/60
สรุปการประชุม Evening Brief ครั้งที่ 8/60
 สรุปการประชุม Evening Brief ครั้งที่ 8/60
ชุมชนร่วมใจ ขจัดภัยความรุนแรง ( เดินหน้าประเทศไทย 7กันยายน 2559)
ชุมชนร่วมใจ ขจัดภัยความรุนแรง ( เดินหน้าประเทศไทย 7กันยายน 2559)
งานเปิดตัวหนังสือครอบครัวต้องมาก่อน ทางช่อง 5
งานเปิดตัวหนังสือครอบครัวต้องมาก่อน ทางช่อง 5
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0