มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,766
ผู้เข้าชมวันนี้ : 12
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
ทำเนียบนาม CGEO/GFP
กระทรวง : 1.สำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการ : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อ-สกุล : นายธีรภัทร สันติเมทนีดล ตำแหน่งงาน : รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ตำแหน่งแต่งตั้ง : CGEO เบอร์โทรศัพท์ : 0 2282 2494
โทรสาร : 0 2282 2707 E-mail : ไม่ระบุ
กระทรวง : 1.สำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการ : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อ-สกุล : กองการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งงาน : ไม่ระบุ
ตำแหน่งแต่งตั้ง : Gender Focal Point เบอร์โทรศัพท์ : 0 2281 0277 ต่อ 410,347
โทรสาร : 0 2281 0512 E-mail : ไม่ระบุ
กระทรวง : 1.สำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการ : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อ-สกุล : นายจิรายุ นันท์ธราธร ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตำแหน่งแต่งตั้ง : หัวหน้า Gender Focal Point เบอร์โทรศัพท์ : 0 2281 0569
โทรสาร : 0 2281 0512 E-mail : ไม่ระบุ
กระทรวง : 1.สำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการ : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อ-สกุล : นางปริญญา วิรัตติยา ตำแหน่งงาน : บุคลากร 6ว
ตำแหน่งแต่งตั้ง : เจ้าหน้าที่ Gender Focal Point เบอร์โทรศัพท์ : 0 2281 0277 ต่อ 347
โทรสาร : 0 2281 0512 E-mail : ไม่ระบุ
กระทรวง : 1.สำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการ : กรมประชาสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล : นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม ตำแหน่งงาน : รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งแต่งตั้ง : CGEO เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ
โทรสาร : ไม่ระบุ E-mail : ไม่ระบุ
กระทรวง : 1.สำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการ : กรมประชาสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงาน : ไม่ระบุ
ตำแหน่งแต่งตั้ง : Gender Focal Point เบอร์โทรศัพท์ : 02 618 2323 ต่อ 1318
โทรสาร : 02 618 2349 E-mail : ไม่ระบุ
กระทรวง : 1.สำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการ : กรมประชาสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล : ไม่ระบุ ตำแหน่งงาน : ไม่ระบุ
ตำแหน่งแต่งตั้ง : หัวหน้า Gender Focal Point เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ
โทรสาร : ไม่ระบุ E-mail : ไม่ระบุ
กระทรวง : 1.สำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการ : กรมประชาสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล : ไม่ระบุ ตำแหน่งงาน : ไม่ระบุ
ตำแหน่งแต่งตั้ง : เจ้าหน้าที่ Gender Focal Point เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ
โทรสาร : ไม่ระบุ E-mail : ไม่ระบุ
กระทรวง : 1.สำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการ : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ชื่อ-สกุล : นายนิโรธ เจริญประกอบ ตำแหน่งงาน : รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่งแต่งตั้ง : CGEO เบอร์โทรศัพท์ : 0 2629 7030-2
โทรสาร : 0 2629 7033 E-mail : ไม่ระบุ
กระทรวง : 1.สำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการ : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ชื่อ-สกุล : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงาน : ไม่ระบุ
ตำแหน่งแต่งตั้ง : Gender Focal Point เบอร์โทรศัพท์ : 0 2629 8250-2
โทรสาร : 0 2629 8253 E-mail : ไม่ระบุ
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0