มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,755
ผู้เข้าชมวันนี้ : 63
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
ทำเนียบนามเครือข่าย อปท.
ค้นหา :
ภาค : ภาคกลาง หน่วยงาน : เทศบาลนครนนทบุรี
อำเภอ : เมืองนนทบุรี จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 11000 ศพค.ปี ที่จัดตั้ง : 2548
ปี่ทีเริ่มสมัคร : 2549 รางวัลปี 2556 : สุดยอด
ภาค : ภาคกลาง หน่วยงาน : เทศบาลนครพิษณุโลก
อำเภอ : เมืองพิษณุโลก จังหวัด : พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ : 65000 ศพค.ปี ที่จัดตั้ง : -
ปี่ทีเริ่มสมัคร : 2549 รางวัลปี 2556 : สุดยอด
ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยงาน : เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอ : เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด : กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ : 46000 ศพค.ปี ที่จัดตั้ง : 2547
ปี่ทีเริ่มสมัคร : 2550 รางวัลปี 2556 : สุดยอด
ภาค : ภาคเหนือ หน่วยงาน : เทศบาลตำบลแม่สาย
อำเภอ : แม่สาย จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130 ศพค.ปี ที่จัดตั้ง : 2549
ปี่ทีเริ่มสมัคร : 2550 รางวัลปี 2556 : สุดยอด
ภาค : ภาคกลาง หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเชิงดอย
อำเภอ : ดอยสะเก็ด จังหวัด : เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50220 ศพค.ปี ที่จัดตั้ง : 2548
ปี่ทีเริ่มสมัคร : 2548 รางวัลปี 2556 : สุดยอด
ภาค : ภาคกลาง หน่วยงาน : เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ
อำเภอ : บางปะอิน จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ : 13160 ศพค.ปี ที่จัดตั้ง : 2549
ปี่ทีเริ่มสมัคร : 2548 รางวัลปี 2556 : สุดยอด
ภาค : ภาคเหนือ หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านต๋อม
อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
รหัสไปรษณีย์ : 56000 ศพค.ปี ที่จัดตั้ง : 2551
ปี่ทีเริ่มสมัคร : 2550 รางวัลปี 2556 : สุดยอด
ภาค : ภาคเหนือ หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเกาะคา
อำเภอ : เกาะคา จังหวัด : ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ : 52130 ศพค.ปี ที่จัดตั้ง : 2551
ปี่ทีเริ่มสมัคร : 2549 รางวัลปี 2556 : สุดยอด
ภาค : ภาคเหนือ หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
อำเภอ : แม่ริม จังหวัด : เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50180 ศพค.ปี ที่จัดตั้ง : 2547
ปี่ทีเริ่มสมัคร : 2548 รางวัลปี 2556 : สุดยอด
ภาค : ภาคเหนือ หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์
อำเภอ : เมืองน่าน จังหวัด : น่าน
รหัสไปรษณีย์ : 55000 ศพค.ปี ที่จัดตั้ง : 2548
ปี่ทีเริ่มสมัคร : 2548 รางวัลปี 2556 : สุดยอด
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0