มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,755
ผู้เข้าชมวันนี้ : 63
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
สื่อประชาสัมพันธ์ : สื่อวีดีทัศน์
ชุมชนร่วมใจ ขจัดภัยความรุนแรง ( เดินหน้าประเทศไทย 7กันยายน 2559)
ชุมชนร่วมใจ ขจัดภัยความรุนแรง ( เดินหน้าประเทศไทย 7กันยายน 2559)


รายละเอียด
งานเปิดตัวหนังสือครอบครัวต้องมาก่อน ทางช่อง 5
งานเปิดตัวหนังสือครอบครัวต้องมาก่อน ทางช่อง 5


รายละเอียด
วีดีทัศน์งานประชารัฐร่วมใจ ชุมชนไทยไร้ความรุนแรง
วีดีทัศน์งานประชารัฐร่วมใจ ชุมชนไทยไร้ความรุนแรง


รายละเอียด
งานเปิดตัวหนังสือครอบครัวต้องมาก่อน
งานเปิดตัวหนังสือครอบครัวต้องมาก่อน


รายละเอียด
โครงการประกวดภาพถ่าย
โครงการประกวดภาพถ่าย
-

รายละเอียด
ข่าววันสตรีไทย
ข่าววันสตรีไทย
-

รายละเอียด
เปิงเปียณ นวัตกรรม ผ้าด้นมือ
เปิงเปียณ นวัตกรรม ผ้าด้นมือ
-

รายละเอียด
คุณจุฬาลักษณ์ ปานวุฒิ เรื่องความสัมพันธ์
คุณจุฬาลักษณ์ ปานวุฒิ เรื่องความสัมพันธ์


รายละเอียด
คุณอนุรักษ์ จันทร์ดำ เรื่องพ่อบ้านมือใหม่
คุณอนุรักษ์ จันทร์ดำ เรื่องพ่อบ้านมือใหม่


รายละเอียด
คุณทศพล ธนนันทาพร เรื่องร้อยด้วยรัก ทศพล ธนนันทาพร
คุณทศพล ธนนันทาพร เรื่องร้อยด้วยรัก ทศพล ธนนันทาพร


รายละเอียด
คุณเกียรติศักดิ์ พุ่มจิตร์ เรื่องเวลาที่มีค่าที่สุด
คุณเกียรติศักดิ์ พุ่มจิตร์ เรื่องเวลาที่มีค่าที่สุด


รายละเอียด
คุณธีระวัฒน์ สันติวัฒน์ เรื่องสายสัมพันธ์ รู้สึกได้ แม้มองไม่เห็น
คุณธีระวัฒน์ สันติวัฒน์ เรื่องสายสัมพันธ์ รู้สึกได้ แม้มองไม่เห็น


รายละเอียด
คุณธีรพัฒน์ งาทอง เรื่องคือที่พักพิงของหัวใจ_เมื่อสองหลอมรวมเป็นหนึ่ง
คุณธีรพัฒน์ งาทอง เรื่องคือที่พักพิงของหัวใจ_เมื่อสองหลอมรวมเป็นหนึ่ง


รายละเอียด
สรุปสถานการณ์ครอบครัวไทย
สรุปสถานการณ์ครอบครัวไทย
สรุปสถานการณ์ครอบครัวไทย

รายละเอียด
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา

รายละเอียด
3 มิ.ย. 2559 งานฌาปนกิจสงเคราะห์
3 มิ.ย. 2559 งานฌาปนกิจสงเคราะห์
3 มิ.ย. 2559 งานฌาปนกิจสงเคราะห์

รายละเอียด
พม.เร่งสร้างความเข้าใจ พรบ.ความเท่าเทียมท
พม.เร่งสร้างความเข้าใจ พรบ.ความเท่าเทียมท


รายละเอียด
ปลัด พม. เปิดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบ
ปลัด พม. เปิดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบ


รายละเอียด
อบรมสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้ถูกกระทำกา
อบรมสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้ถูกกระทำกา
-

รายละเอียด
โครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสต
โครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสต
-

รายละเอียด
พลังสตรีชนเผ่าร่วมต่อต้านความรุนแรง
พลังสตรีชนเผ่าร่วมต่อต้านความรุนแรง


รายละเอียด
กลไกการทำงานด้านสตรีและครอบครัว
กลไกการทำงานด้านสตรีและครอบครัว


รายละเอียด
พม.กับวันแห่งครอบครัว เดินหน้าประเทศไทย
พม.กับวันแห่งครอบครัว เดินหน้าประเทศไทย
-

รายละเอียด
คำปราศัย รองนายกฯ วันแห่งครอบครัว เดินหน้
คำปราศัย รองนายกฯ วันแห่งครอบครัว เดินหน้
-

รายละเอียด
รายงาน พม เดินหน้ายุทธศาสตร์ครอบครัวค่ำ
รายงาน พม เดินหน้ายุทธศาสตร์ครอบครัวค่ำ
-

รายละเอียด
-พม. เดินหน้ายุทธศาสตร์ด้านครอบครัว - ห้องข่าว
-พม. เดินหน้ายุทธศาสตร์ด้านครอบครัว - ห้องข่าว
-

รายละเอียด
พม. จัดงาน วันแห่งครอบครัว ประจำปี 2559 - ข่าวสด
พม. จัดงาน วันแห่งครอบครัว ประจำปี 2559 - ข่าวสด
-

รายละเอียด
คว้ารางวัล ส่งเสริมสถาบันครอบครัว
คว้ารางวัล ส่งเสริมสถาบันครอบครัว
-

รายละเอียด
อคติระหว่างเพศในระบบราชการสุงสุด
อคติระหว่างเพศในระบบราชการสุงสุด
-

รายละเอียด
พม.จัดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2559
พม.จัดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2559
-

รายละเอียด
การพัฒนาสังคมฯเดินหน้ายุทธศาสตร์ครอบครัว
การพัฒนาสังคมฯเดินหน้ายุทธศาสตร์ครอบครัว
-

รายละเอียด
ทำข้อตกลงแม่ทำร้ายลูกวัย 4 ขวบ กฎหมายโทษหน
ทำข้อตกลงแม่ทำร้ายลูกวัย 4 ขวบ กฎหมายโทษหน
-

รายละเอียด
พม.ร่วมยินดี 10 สตรีไทย รับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Forumที่ประเทศเวียดนาม
พม.ร่วมยินดี 10 สตรีไทย รับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Forumที่ประเทศเวียดนาม
-

รายละเอียด
รมว.พม. ประชุมสหประชาชาติด้านสตรี - ข่าวดึก
รมว.พม. ประชุมสหประชาชาติด้านสตรี - ข่าวดึก


รายละเอียด
พม.ยกย่องคนดี ปกป้องหญิงป่วยทางจิตกลางถนน
พม.ยกย่องคนดี ปกป้องหญิงป่วยทางจิตกลางถนน


รายละเอียด
ภัยความรุนแรงในเด็กและสตรี
ภัยความรุนแรงในเด็กและสตรี


รายละเอียด
8 มีนาคม วันสตรีสากล
8 มีนาคม วันสตรีสากล


รายละเอียด
กิจกรรมวันสตรีสากล
กิจกรรมวันสตรีสากล


รายละเอียด
วันสตรีสากล - ข่าว 3 มิติ ช่อง 3 HD
วันสตรีสากล - ข่าว 3 มิติ ช่อง 3 HD


รายละเอียด
8 มีนาคม วันสตรีสากลเครือข่ายสตรี 4 ภาคยื่น
8 มีนาคม วันสตรีสากลเครือข่ายสตรี 4 ภาคยื่น


รายละเอียด
งานสตรีพัฒนาที่ยั่งยืน
งานสตรีพัฒนาที่ยั่งยืน


รายละเอียด
งานวันสตรีสากล
งานวันสตรีสากล


รายละเอียด
พม.นำ 10 สตรีไทยรับรางวัล AWEN 2016 PPTV
พม.นำ 10 สตรีไทยรับรางวัล AWEN 2016 PPTV


รายละเอียด
รายการผู้หญิงถึงผู้หญิงวันสตรีสากล
รายการผู้หญิงถึงผู้หญิงวันสตรีสากล


รายละเอียด
วันสตรีสากล
วันสตรีสากล


รายละเอียด
นรม.รับข้อเสนอวันสตรีสากล ไทยรัฐ
นรม.รับข้อเสนอวันสตรีสากล ไทยรัฐ


รายละเอียด
นรม.ปราศัยเนื่องในวันสตรีสากล ช่อง 3
นรม.ปราศัยเนื่องในวันสตรีสากล ช่อง 3


รายละเอียด
เครือข่ายสตรีขอรัฐหนุน 8 มาตรการเพื่อผู้หญิง
เครือข่ายสตรีขอรัฐหนุน 8 มาตรการเพื่อผู้หญิง


รายละเอียด
จุดประกายสิทธิสตรีลงแล้ว
จุดประกายสิทธิสตรีลงแล้ว


รายละเอียด
ข้อเรียกร้องวันสตรีสากลช่องThaipbs
ข้อเรียกร้องวันสตรีสากลช่องThaipbs


รายละเอียด
นรม.รับข้อเสนอกลุ่มสตรี 4 ภาค PPTV
นรม.รับข้อเสนอกลุ่มสตรี 4 ภาค PPTV


รายละเอียด
ท่านประยุทธ์ วันสตรีสากล
ท่านประยุทธ์ วันสตรีสากล


รายละเอียด
เครือข่ายสตรี 4 ภาคให้นรม.ใช้มาตรา 44 ประหารนักโทษข่มขืน
เครือข่ายสตรี 4 ภาคให้นรม.ใช้มาตรา 44 ประหารนักโทษข่มขืน


รายละเอียด
พม.ช่วยเหลือชายวัย 60 ปี ป่วยทางสมอง - ข่าดเด็ดภาคดึก
พม.ช่วยเหลือชายวัย 60 ปี ป่วยทางสมอง - ข่าดเด็ดภาคดึก


รายละเอียด
พม.ช่วยชายชรากล่ามโซในบ้าน
พม.ช่วยชายชรากล่ามโซในบ้าน


รายละเอียด
กระทรวง พม. โดย สค. ร่วมจัดกิจกรรมที่เขตบางรัก ...เนื่องในเทศกาลวันแห่งความรัก ภายใต้ชื่องาน
กระทรวง พม. โดย สค. ร่วมจัดกิจกรรมที่เขตบางรัก ...เนื่องในเทศกาลวันแห่งความรัก ภายใต้ชื่องาน "รักที่สุด สุดที่รัก ณ บางรัก"


รายละเอียด
พม.รณรงค์ยุติการถูกทอดทิ้งในสังคม รับเทศกาลวาเลนไทน์
พม.รณรงค์ยุติการถูกทอดทิ้งในสังคม รับเทศกาลวาเลนไทน์
พม. รณรงค์ยุติการถูกทอดทิ้ง ในเทศกาลวันแห่งความรัก การถูกทอดทิ้งในสังคมและให้ทุกคนคิดถึงคุณค่าของทุกชีวิต ไม่ทิ้งขว้างอย่างสิ่งของ วันวาเลนไทน์กับการมอบความรักให้แก่กัน ไม่ใช่แค่คู่รักหรือแฟน

รายละเอียด
Violence Against Women Throughout The Life Cycle
Violence Against Women Throughout The Life Cycle


รายละเอียด
ความรุนแรงต่อผู้หญิงในทุกช่วงวัย
ความรุนแรงต่อผู้หญิงในทุกช่วงวัย


รายละเอียด
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ 2558
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ 2558
-

รายละเอียด
สค. และภาคีเครือข่าย ร่วมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว
สค. และภาคีเครือข่าย ร่วมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว


รายละเอียด
สปอตรณรค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
สปอตรณรค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว


รายละเอียด
สื่อวิดิทัศน์ - การเข้าระบบและการกรอกข้อมูลระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง
สื่อวิดิทัศน์ - การเข้าระบบและการกรอกข้อมูลระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง


รายละเอียด
งานวันแห่งครอบครัวประจำปี 2558 ชูแนวคิด “ความปรองดอง... เริ่มต้นได้ที่ครอบครัว”'
งานวันแห่งครอบครัวประจำปี 2558 ชูแนวคิด “ความปรองดอง... เริ่มต้นได้ที่ครอบครัว”'


รายละเอียด
สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ ชุด ๖๐ สตรีต้นแบบ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ ชุด ๖๐ สตรีต้นแบบ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘


รายละเอียด
สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ ชุด ๖๐ สตรีต้นแบบ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ ชุด ๖๐ สตรีต้นแบบ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘


รายละเอียด
[NBT] พม.จัดงานวันแห่งครอบครัว ชูแนวคิดปรองดอง
[NBT] พม.จัดงานวันแห่งครอบครัว ชูแนวคิดปรองดอง


รายละเอียด
สมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2558
สมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2558
-

รายละเอียด
การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2558
การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2558


รายละเอียด
[Mono29] ความเสมอภาคของสิทธิสตรีในสังคมไทย
[Mono29] ความเสมอภาคของสิทธิสตรีในสังคมไทย
Good Morning On The Road (8 มี.ค. 58) ความเสมอภาคของสิทธิสตรีในสังคมไทย

รายละเอียด
ฌาปนกิจสงเคราะห์แบบไหน ไม่ผิดกฎหมาย
ฌาปนกิจสงเคราะห์แบบไหน ไม่ผิดกฎหมาย
นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ฝากเตือนประชาชนระมัดระวังอย่าหลงเชื่อข้อมูลเชิญชวนการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และขอให้ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อ ป้องกันการถูกหลอกลวงและตกเป็นเหยื่อ

รายละเอียด
พม.เปิดโครงการ 20 ของขวัญสู่คนไทย
พม.เปิดโครงการ 20 ของขวัญสู่คนไทย


รายละเอียด
พม.ระดม 20 โครงการมอบของขวัญปีใหม่พัฒนาชีวิตประชาชน
พม.ระดม 20 โครงการมอบของขวัญปีใหม่พัฒนาชีวิตประชาชน
รมว.พม.เปิด “20 ของขวัญปีใหม่” เน้นปรับปรุงการทำงาน รับเรื่องร้องเรียนให้ฉับไว เพิ่มเบี้ยผู้พิการ ลดดอกเบี้ยโรงรับจำนำ ปรับปรุงที่อยู่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ช่วยคนไร้ที่ทำกิน พัฒนาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ

รายละเอียด
[คัดข่าวดี] พม. จัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ
[คัดข่าวดี] พม. จัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ
ข่าว พม. จัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว "รวมพลังแห่งรัก หยุดความรุนแรง - Start to Stop Violence" จากรายการข่าวคัดข่าวดี <25 พฤศจิกายน 2557>

รายละเอียด
ผอ.สค. รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ในรายการ Family News Today
ผอ.สค. รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ในรายการ Family News Today
ผอ.สค. รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ในรายการ Family News Today [25 พฤศจิกายน 57]

รายละเอียด
สปอตเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงสูงอายุในอาเซียน
สปอตเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงสูงอายุในอาเซียน
สปอตเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงสูงอายุในอาเซียนสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมกับนางกานดา วัชราภัย ผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรี ในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Prot

รายละเอียด
ผอ.สค. รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง
ผอ.สค. รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง
ผอ.สค. รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง [12 พฤศจิกายน 57]

รายละเอียด
สรุปผลการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาคธุุรกิจ
สรุปผลการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาคธุุรกิจ


รายละเอียด
 วีดีทัศน์ - ครอบครัวเข้มแข็ง...สร้างสังคมดี สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
วีดีทัศน์ - ครอบครัวเข้มแข็ง...สร้างสังคมดี สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


รายละเอียด
รายการปรองดองสร้างชาติ
รายการปรองดองสร้างชาติ
นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผอ.สค. ออกอากาศในรายการปรองดองสร้างชาติ เมื่อวันที่ 8 ก.ค.57 เวลา 20.30 น.

รายละเอียด
ผู้บริหาร สค. อวยพรเนื่องในวันสงกรานต์
ผู้บริหาร สค. อวยพรเนื่องในวันสงกรานต์
ผู้บริหาร สค. อวยพรเนื่องในวันสงกรานต์

รายละเอียด
ความรักคือพลังครอบครัว
ความรักคือพลังครอบครัว
เนื่องในวันครอบครัว 14 เมษายน เรามีตัวอย่างครอบครัวที่มีบุตรสาวป่วยเป็นมะเร็งสมองตั้งแต่อายุ 5 เดือน และตาบอดทั้ง 2 ข้าง ซึ่งพ่อและแม่ได้ใช้ความรัก ดูแลจนได้รับเลือกจากกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ให้เป็นครอบครัวตัวอย่างประจำปีนี้.

รายละเอียด
ดาราให้ความสำคัญกับวันครอบครัว
ดาราให้ความสำคัญกับวันครอบครัว
วันนี้ 14 เมษายน เป็นวันครอบครัว หลายท่านก็คงกำลังมีความสุขอยู่กับครอบครัว ซึ่งคนบันเทิงส่วนใหญ่ก็ ให้ความสำคัญกับครอบครัวของพวกเขาเช่นกัน.

รายละเอียด
สธ.ห่วงครอบครัวไทยสถิติหย่าร้างสูง
สธ.ห่วงครอบครัวไทยสถิติหย่าร้างสูง
-

รายละเอียด
(CH3) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเปิดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2557
(CH3) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเปิดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2557
-

รายละเอียด
(CH5) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเปิดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2557
(CH5) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเปิดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2557
-

รายละเอียด
(CH7) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเปิดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2557
(CH7) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเปิดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2557
-

รายละเอียด
(MCOT) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเปิดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2557
(MCOT) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเปิดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2557


รายละเอียด
เมนูแนะนำ เพื่อทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง -เมนูดูทีวี
เมนูแนะนำ เพื่อทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง -เมนูดูทีวี
เมนูแนะนำ เพื่อทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง -เมนูดูทีวี

รายละเอียด
เมนูแนะนำ เพื่อทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง -เมนูกินข้าว
เมนูแนะนำ เพื่อทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง -เมนูกินข้าว
เมนูแนะนำ เพื่อทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง -เมนูกินข้าว

รายละเอียด
เมนูแนะนำ เพื่อทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง -เมนูออกกำลังกาย
เมนูแนะนำ เพื่อทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง -เมนูออกกำลังกาย
เมนูแนะนำ เพื่อทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง -เมนูออกกำลังกาย

รายละเอียด
เสวนาวิชาการ ร่างพรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เส้นทางสู่ความเสมอภาค เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2557
เสวนาวิชาการ ร่างพรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เส้นทางสู่ความเสมอภาค เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2557
เวทีเสวนาวิชาการ ร่างพรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เส้นทางสู่ความเสมอภาค เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2557

รายละเอียด
ตำรวจหญิง สตรีดีเด่นประจำปี 2557
ตำรวจหญิง สตรีดีเด่นประจำปี 2557
วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันสตรีสากล เพื่อยืนยันในความสามารถของผู้หญิงที่ทำคุณประโยชย์แก่สังคม เนื่องในวันสตรีสากล มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลดีเด่นด้านต่างๆ หนึ่งในนั้น คือ ร.ต.อ.หญิง ชมพูนุช อนันตญากุล พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนคร

รายละเอียด
One Woman บทเพลงปลุกพลังผู้หญิงต่อต้านความรุนแรง เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล 2557
One Woman บทเพลงปลุกพลังผู้หญิงต่อต้านความรุนแรง เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล 2557
ที่มาของบทเพลง One Woman โดย UN Women ร่วมกันรณรงค์่ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ในโอกาสวันสตรีสากล 8 มีนาคม

รายละเอียด
วันสตรีสากลกับสังคมไทย
วันสตรีสากลกับสังคมไทย
คิดยกกำลัง 2 กับ COMMENTATORS : วันสตรีสากลกับสังคมไทย

รายละเอียด
เมนูแนะนำ ทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง – คุยกัน
เมนูแนะนำ ทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง – คุยกัน
เมนูแนะนำ ทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง – คุยกัน

รายละเอียด
เมนูแนะนำ ทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง – กอดกัน
เมนูแนะนำ ทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง – กอดกัน
เมนูแนะนำ ทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง – กอดกัน

รายละเอียด
เมนูแนะนำ ทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง – ยิ้มพิมพ์ใจ
เมนูแนะนำ ทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง – ยิ้มพิมพ์ใจ
เมนูแนะนำ ทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง – ยิ้มพิมพ์ใจ

รายละเอียด
ป้องกันความรุนแรงในสังคม
ป้องกันความรุนแรงในสังคม
ป้องกันความรุนแรงในสังคม

รายละเอียด
การแก้ปัญหาความรุนแรงในสังคม
การแก้ปัญหาความรุนแรงในสังคม
การแก้ปัญหาความรุนแรงในสังคม

รายละเอียด
เมนูแนะนำ ทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง -เมนูไปเที่ยว
เมนูแนะนำ ทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง -เมนูไปเที่ยว
เมนูแนะนำ ทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง -เมนูไปเที่ยว

รายละเอียด
เมนูแนะนำ ทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง -เมนูบอกรัก
เมนูแนะนำ ทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง -เมนูบอกรัก
เมนูแนะนำ ทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง -เมนูบอกรัก

รายละเอียด
เมนูแนะนำ ทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง -เมนูกำลังใจ
เมนูแนะนำ ทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง -เมนูกำลังใจ
เมนูแนะนำ ทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง -เมนูกำลังใจ

รายละเอียด
ป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร
ป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร
ป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร

รายละเอียด
ป้องกันการหลอกลวงผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก
ป้องกันการหลอกลวงผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก
ป้องกันการหลอกลวงผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก

รายละเอียด
สถานการณ์ผู้หญิงไทย
สถานการณ์ผู้หญิงไทย
สถานการณ์ผู้หญิงไทย

รายละเอียด
เด็กไทยติดอันดับแม่วัยใสสูงสุดในเอเชีย
เด็กไทยติดอันดับแม่วัยใสสูงสุดในเอเชีย
นายวิเชียร ชวลิต ปพม. เปิดกิจกรรมรณรงค์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ในชื่อความรักจะมีค่าถ้าแบ่งปัน จับมือกันสรรค์สร้างสังคม โดยในวงสัมมนาเนื่องในวันแห่งความรักมีการเปิดเผยสถานการณ์เด็กไทยติดอันดับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมสูงเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย อายุน้อย

รายละเอียด
เมนูแนะนำ ที่ทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง
เมนูแนะนำ ที่ทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง
เมนูแนะนำ ที่ทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง

รายละเอียด
ยุติความรุนแรง
ยุติความรุนแรง
ยุติความรุนแรง

รายละเอียด
ครอบครัวดูแลลูกสอบ
ครอบครัวดูแลลูกสอบ
.

รายละเอียด
เทศกาลปีใหม่ สค. แนะนำ 10 เมนูสำหรับครอบครัว
เทศกาลปีใหม่ สค. แนะนำ 10 เมนูสำหรับครอบครัว
เทศกาลปีใหม่ สค. แนะนำ 10 เมนูสำหรับครอบครัว

รายละเอียด
คนดังเปิดเผยรสนิยมทางเพศ ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ
คนดังเปิดเผยรสนิยมทางเพศ ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ
คนดังเปิดเผยรสนิยมทางเพศ ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ

รายละเอียด
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชุดที่ 1 ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว Everyday…we love family
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชุดที่ 1 ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว Everyday…we love family
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชุดที่ 1 ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว Everyday…we love family

รายละเอียด
การ์ตูนส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
การ์ตูนส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
การ์ตูนส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

รายละเอียด
คุณพ่อ เต็กกอ เผย
คุณพ่อ เต็กกอ เผย
ขุนแผนแห่งนครปฐม เต็กกอ-สุพัฒน์ ธีรภาพสกุลวงศ์ กับบทบาทสุดยอดคุณพ่อ ลูกดกถึง 23 คน แต่ไม่ใช่ปัญหาในครอบครัว! อะไรคือคัมภีร์เด็ดที่ เต็กกอ ใช้สอนลูกๆให้ได้ดี

รายละเอียด
อุทธาหรณ์ความรุนแรงในครอบครัว จิตแพทย์เผยรีบหาทางออกก่อนฆ่ากันตาย
อุทธาหรณ์ความรุนแรงในครอบครัว จิตแพทย์เผยรีบหาทางออกก่อนฆ่ากันตาย
-

รายละเอียด
ช่อง 7 สี รณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว
ช่อง 7 สี รณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว
เมื่อวานนี้ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางมามอบริบบิ้นสีขาวให้กับนายสมหมาย ศิลปีโยดม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 พร้อมผู้ประกาศข่าว เพื่อรณรงค์ลด

รายละเอียด
นายกฯ เปิดงานยุติความรุนแรงทุกประเภท
นายกฯ เปิดงานยุติความรุนแรงทุกประเภท
นายกฯ ร่วมงานพลังสีขาว ยุติความรุนแรง เพื่อรณรงค์สร้างเครือข่ายยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ครอบครัว และความรุนแรงทุกประเภทในสังคม ที่สนามกีฬากองทัพอากาศธูปะเตมีย์

รายละเอียด
นายกฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ยุติความรุนแรง
นายกฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ยุติความรุนแรง
นายกรัฐมนตรีรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง ประกาศเจตนารมณ์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็ก ครอบครัว

รายละเอียด
นายกฯ เปิดงานยุติความรุนแรง
นายกฯ เปิดงานยุติความรุนแรง
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการ "เสียงพลังประชาชน ยุติความรุนแรง" เพื่อประกาศเจตนารมณ์ รณรงค์สร้างเครือข่าย ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ครอบครัว และยุติความรุนแรงทุกประเภทที่เกิดขึ้นในสังคม พร้อมช่วยกันคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแ

รายละเอียด
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง “ลุกขึ้นปกป้องตนเอง ร่วมก้าวข้ามความรุนแรง”

รายละเอียด
สปอตวิทยุ เรื่อง
สปอตวิทยุ เรื่อง "ผู้หญิงกับการตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว"
สปอตวิทยุ เรื่อง "ผู้หญิงกับการตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว"

รายละเอียด
การ์ตูนส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
การ์ตูนส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
การ์ตูนส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

รายละเอียด
สปอตวิทยุภาษาถิ่น เรื่อง 10 เมนูแนะนำ ทุกวัน..เป็นวันของครอบครัว
สปอตวิทยุภาษาถิ่น เรื่อง 10 เมนูแนะนำ ทุกวัน..เป็นวันของครอบครัว
สปอตวิทยุภาษาถิ่น เรื่อง 10 เมนูแนะนำ ทุกวัน..เป็นวันของครอบครัว

รายละเอียด
สปอตวิทยุภาษาถิ่น เรื่อง
สปอตวิทยุภาษาถิ่น เรื่อง "ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว"
สปอตวิทยุภาษาถิ่น เรื่อง "ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว"

รายละเอียด
สปอตวิทยุภาษาถิ่น เรื่อง
สปอตวิทยุภาษาถิ่น เรื่อง "ผู้หญิงกับการตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว"
สปอตวิทยุภาษาถิ่น เรื่อง "ผู้หญิงกับการตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว

รายละเอียด
สปอตวิทยุ เรื่อง วิธีง่ายๆ ในการระงับความรุนแรงในครอบครัว
สปอตวิทยุ เรื่อง วิธีง่ายๆ ในการระงับความรุนแรงในครอบครัว
สปอตวิทยุ เรื่อง วิธีง่ายๆ ในการระงับความรุนแรงในครอบครัว

รายละเอียด
สปอตวิทยุภาษาถิ่น ภาคใต้ เรื่อง
สปอตวิทยุภาษาถิ่น ภาคใต้ เรื่อง "ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว"
สปอตวิทยุภาษาถิ่น เรื่อง 10 เมนูแนะนำ ทุกวัน..เป็นวันของครอบครัว

รายละเอียด
สปอตวิทยุภาษาถิ่น  เรื่อง วิธีง่ายๆ ในการระงับความรุนแรงในครอบครัว
สปอตวิทยุภาษาถิ่น เรื่อง วิธีง่ายๆ ในการระงับความรุนแรงในครอบครัว
สปอตวิทยุภาษาถิ่น เรื่อง วิธีง่ายๆ ในการระงับความรุนแรงในครอบครัว

รายละเอียด
สปอตวิทยุภาษาถิ่น เรื่อง
สปอตวิทยุภาษาถิ่น เรื่อง "ผู้หญิงกับการตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว"
สปอตวิทยุภาษาถิ่น เรื่อง "ผู้หญิงกับการตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว

รายละเอียด
สปอตวิทยุภาษาถิ่น เรื่อง
สปอตวิทยุภาษาถิ่น เรื่อง "ผู้หญิงกับการตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว"
สปอตวิทยุภาษาถิ่น เรื่อง "ผู้หญิงกับการตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว

รายละเอียด
สปอตวิทยุภาษาถิ่น เรื่อง วิธีง่ายๆ ในการระงับความรุนแรงในครอบครัว
สปอตวิทยุภาษาถิ่น เรื่อง วิธีง่ายๆ ในการระงับความรุนแรงในครอบครัว
สปอตวิทยุภาษาถิ่น เรื่อง วิธีง่ายๆ ในการระงับความรุนแรงในครอบครัว

รายละเอียด
สปอตวิทยุ เรื่อง 10 เมนูแนะนำ ทุกวัน..เป็นวันของครอบครัว
สปอตวิทยุ เรื่อง 10 เมนูแนะนำ ทุกวัน..เป็นวันของครอบครัว
สปอตวิทยุ เรื่อง 10 เมนูแนะนำ ทุกวัน..เป็นวันของครอบครัว

รายละเอียด
การ์ตูนส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายสำหรับเยาวชน
การ์ตูนส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายสำหรับเยาวชน
การ์ตูนส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายสำหรับเยาวชน

รายละเอียด
สปอตวิทยุภาษาถิ่น  เรื่อง วิธีง่ายๆ ในการระงับความรุนแรงในครอบครัว
สปอตวิทยุภาษาถิ่น เรื่อง วิธีง่ายๆ ในการระงับความรุนแรงในครอบครัว
สปอตวิทยุภาษาถิ่น เรื่อง วิธีง่ายๆ ในการระงับความรุนแรงในครอบครัว

รายละเอียด
สปอตวิทยุภาษาถิ่น เรื่อง 10 เมนูแนะนำ ทุกวัน..เป็นวันของครอบครัว
สปอตวิทยุภาษาถิ่น เรื่อง 10 เมนูแนะนำ ทุกวัน..เป็นวันของครอบครัว
สปอตวิทยุภาษาถิ่น เรื่อง 10 เมนูแนะนำ ทุกวัน..เป็นวันของครอบครัว

รายละเอียด
รมว.พม. เปิดการประชุมนำเสนอโครงการให้กับหน่วยงานผู้ให้ทุน โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตามวิถีอิสลามใน 14 จังหวัดภาคใต้
รมว.พม. เปิดการประชุมนำเสนอโครงการให้กับหน่วยงานผู้ให้ทุน โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตามวิถีอิสลามใน 14 จังหวัดภาคใต้
วันนี้ (14 ก.ย. 56) ที่ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เวลา 10.30 น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอโครงการให้กับหน่วยงานผู้ให้ทุนโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตามวิถีอ

รายละเอียด
นางดักเวิร์ธแนะผู้หญิงกล้า-มั่นใจมากขึ้น
นางดักเวิร์ธแนะผู้หญิงกล้า-มั่นใจมากขึ้น
ส.ส.แทมมี่แนะผู้หญิงมั่นใจมากขึ้นอย่าจำกัดความสามารถของตัวเองหากกล้าก็ทำทุกอย่างได้เท่าเทียมผู้ชาย วันนี้(30ส.ค.56)พ.ท. (หญิง) ลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ร่วมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การสร้างสมดุลของชีวิตและ

รายละเอียด
“ลัดดา แทมมี ดักเวิร์ธ” ปลุกหญิงไทยกล้าก้าวออกมาเพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงโลก
“ลัดดา แทมมี ดักเวิร์ธ” ปลุกหญิงไทยกล้าก้าวออกมาเพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงโลก
ลัดดา แทมมี ดักเวิร์ธ, ส.ส.หญิงลูกครึ่งไทย-สหรัฐ ปลุกหญิงไทยจุดไฟเพิ่มความเชื่อมั่นให้ตนเองและก้าวไปข้างหน้าเพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงโลก ควบคู่ไปกับการปรับสมดุลการทำงานและชีวิตครอบครัว นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายละเอียด
"ลัดดา แทมมี่ ดัคเวิร์ธ" ส.ส. เขต 8 อเมริกา ชาวไทย เดินทางถึงเมืองไทยและจะเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการสตรีและครอบครัว ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม นี้ ณ โรงแรม ปรินซ์ พาเลซ
"ลัดดา แทมมี่ ดัคเวิร์ธ" ส.ส. เขต 8 อเมริกา ชาวไทย เดินทางถึงเมืองไทยและจะเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการสตรีและครอบครัว ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม นี้ ณ โรงแรม ปรินซ์ พาเลซ

รายละเอียด
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ทรงเปิดงานมหกรรม
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ทรงเปิดงานมหกรรม "ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี ประจำปี 2556"
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ทรงเปิดงานมหกรรม "ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี ประจำปี 2556" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รายละเอียด
 สมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงเปิดงาน วันสตรีไทย ประจำปี 2556
สมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงเปิดงาน วันสตรีไทย ประจำปี 2556
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีเปิดงงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2556” และพิธีพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น จำนวน 125 คน เนื่องในโอกาสวันสตรีไทย 1

รายละเอียด
นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษ พลังสตรีไทย พลังพัฒนาประเทศ
นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษ พลังสตรีไทย พลังพัฒนาประเทศ
นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ พลังสตรีไทย พลังพัฒนาประเทศ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล 5 สิงหาคม 2556

รายละเอียด
วันสตรีไทย
วันสตรีไทย
งานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๖ “พลังสตรีไทย พลังพัฒนาประเทศ” วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียด
พม.ลุยจัดงาน 'วันสตรีไทย' เน้น 'พลังสตรีไทย พลังพัฒนาประเทศ
พม.ลุยจัดงาน 'วันสตรีไทย' เน้น 'พลังสตรีไทย พลังพัฒนาประเทศ


รายละเอียด
เพลงให้ทุกๆวันเป็นวันของครอบครัว
เพลงให้ทุกๆวันเป็นวันของครอบครัว


รายละเอียด
ประมวลภาพงานสนุกร่วมกันสร้างสรรค์ครอบครัว
ประมวลภาพงานสนุกร่วมกันสร้างสรรค์ครอบครัว
ประมวลภาพงานสนุกเรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์ครอบครัว "family learnong together" วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 ณ สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

รายละเอียด
oscc 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมช่วยคุณได้
oscc 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมช่วยคุณได้
กว่า 80 % ของผู้หญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง ถูกกระทำโดยคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิด หากพบเห็นความรุนแรง แจ้ง OSCC 1300 ฮอทไลน์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 0 2306 8774 www.women-family.go.th

รายละเอียด
5 วิธี หลีกเลี่ยงความรุนแรงในครอบครัวเริ่มที่ตัวคุณ
5 วิธี หลีกเลี่ยงความรุนแรงในครอบครัวเริ่มที่ตัวคุณ
มี 5 วิธีง่ายๆ ที่สามารถเริ่มต้นจากตัวคุณเอง 1 ไม่ทำให้เหตุการณ์รุนแรงยิ่งขึ้น เช่น ยุติการโต้เถียงกัน ในขณะมีอารมณ์โกรธ 2 หายใจลึกๆ 5 ครั้ง ช้าๆ หยุดถอยหลังแล้วนิ่งพัก นับ1-10 จะให้ถึง 100 ก็ได้ 3 ไม่ระบายอารมณ์กับเด็ก เพื่อประชดอีกฝ่ายหนึ่ง 4 พยายามหล

รายละเอียด
สิบเมนูแนะนำ ที่จะทำให้ทุกวัน..เป็นวันของครอบครัว
สิบเมนูแนะนำ ที่จะทำให้ทุกวัน..เป็นวันของครอบครัว


รายละเอียด
สปอตทุกวันเป็นวันแห่งครอบครัว
สปอตทุกวันเป็นวันแห่งครอบครัว "Everyday we love family"
ครอบครัวเป็นคำที่มีความหมายสำหรับทุกคน และทุกคนปรารถนาจะมีครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุข สปอต สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รายละเอียด
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดงานวันแห่งครอบครัวประจำปี 2556 (Ch3)
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดงานวันแห่งครอบครัวประจำปี 2556 (Ch3)


รายละเอียด
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดงานวันแห่งครอบครัวประจำปี 2556 (Ch7)
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดงานวันแห่งครอบครัวประจำปี 2556 (Ch7)
เวลา 11.10 น. วันนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ไปยังห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูมอาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดงานวันแห

รายละเอียด
โครงการ
โครงการ "ค่ายครอบครัว"


รายละเอียด
หญิงชายรวมพลังสร้างเครือข่ายสู่สังคมเสมอภาคและสันติสุข
หญิงชายรวมพลังสร้างเครือข่ายสู่สังคมเสมอภาคและสันติสุข


รายละเอียด
นายกฯ ให้ของขวัญวันสตรีสากล
นายกฯ ให้ของขวัญวันสตรีสากล
โดยในงานวันสตรีสากล นายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงสตรี เด็กและเยาวชนกลายเป็นเหยื่อความรุนแรงมากขึ้น จึงเร่งลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคในสังคม พร้อมกับเตรียมของขวัญให้สตรีไทย 5 อย่างคือ ให้มีอาสาสมัครเผยแพร่ความรู้ และตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 1,000,

รายละเอียด
นายกฯ เปิดงานเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2556
นายกฯ เปิดงานเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2556


รายละเอียด
นายกรัฐมนตรีร่วมงานวันสตรีสากล 2556
นายกรัฐมนตรีร่วมงานวันสตรีสากล 2556


รายละเอียด
นายกรัฐมนตรีร่วมงานวันสตรีสากล พร้อมมุ่งขับเคลื่อนงานพัฒนาสตรี
นายกรัฐมนตรีร่วมงานวันสตรีสากล พร้อมมุ่งขับเคลื่อนงานพัฒนาสตรี


รายละเอียด
คำปราศัยนายกรัฐมนตรี เรื่องในงานสตรีสากล ประจำปี 2556 และการประกาศเกียรติคุณเครือข่ายดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว
คำปราศัยนายกรัฐมนตรี เรื่องในงานสตรีสากล ประจำปี 2556 และการประกาศเกียรติคุณเครือข่ายดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว


รายละเอียด
รัฐบาลพร้อมเพิ่มบทบาทสตรีในสังคมมากขึ้น
รัฐบาลพร้อมเพิ่มบทบาทสตรีในสังคมมากขึ้น


รายละเอียด
นายกรัฐมนตรีเชิญชวนผู้นำท้องถิ่นสตรีร่วมมือโครงการพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรีสู่การสร้างความเสมอภาคหญิงชาย
นายกรัฐมนตรีเชิญชวนผู้นำท้องถิ่นสตรีร่วมมือโครงการพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรีสู่การสร้างความเสมอภาคหญิงชาย


รายละเอียด
นายกฯมอบนโยบายพลังสตรีขับเคลื่อนประเทศไทย
นายกฯมอบนโยบายพลังสตรีขับเคลื่อนประเทศไทย


รายละเอียด
นายกรัฐมนตรีเปิดงาน 'พลังสตรีขับเคลื่อนประเทศไทย'
นายกรัฐมนตรีเปิดงาน 'พลังสตรีขับเคลื่อนประเทศไทย'


รายละเอียด
	โครงการ ครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด โบสถ์ มัสยิด) ถอดบทเรียน : ชุมชนทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โครงการ ครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด โบสถ์ มัสยิด) ถอดบทเรียน : ชุมชนทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี


รายละเอียด
ผอ.สค. เสวนาขับเคลื่อนภารกิจเพื่อการใช้สิทธิ์พ่อลาคลอด เพื่อให้ขยายสู่ภาคเอกชนในปีหน้า
ผอ.สค. เสวนาขับเคลื่อนภารกิจเพื่อการใช้สิทธิ์พ่อลาคลอด เพื่อให้ขยายสู่ภาคเอกชนในปีหน้า
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เสวนาขับเคลื่อนภารกิจเพื่อการใช้สิทธิ์พ่อลาคลอด พร้อมให้กระทรวงแรงงานร่วมกันรณรงค์และทำความเข้าใจกับภาคเอกชน เพื่อเร่งบังคับใช้ในปีหน้า

รายละเอียด
{ข่าวเด็ด 7 สี} นายกรัฐมนตรี ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตามวิถีอิสลามใน 14 จังหวัดภาคใต้
{ข่าวเด็ด 7 สี} นายกรัฐมนตรี ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตามวิถีอิสลามใน 14 จังหวัดภาคใต้
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตามวิถีอิสลามใน 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเป็นนโยบายการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสตรีภายใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1

รายละเอียด
ผู้หญิงถึงผู้หญิง (Ch3) - นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับสตรีมุสลิมใน 14 จังหวัดภาคใต้
ผู้หญิงถึงผู้หญิง (Ch3) - นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับสตรีมุสลิมใน 14 จังหวัดภาคใต้
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับสตรีมุสลิมใน 14 จังหวัดภาคใต้

รายละเอียด
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับสตรีมุสลิมใน 14 จังหวัดภาคใต้
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับสตรีมุสลิมใน 14 จังหวัดภาคใต้
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับสตรีมุสลิมใน 14 จังหวัดภาคใต้ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 11 ธันวาคม 2555

รายละเอียด
พ่อจ๋า...ยุคดิจิตอล
พ่อจ๋า...ยุคดิจิตอล
พ่อจ๋า...ยุคดิจิตอล

รายละเอียด
อ๊อฟ ชนะพล รับรางวัล
อ๊อฟ ชนะพล รับรางวัล "สุภาพบุรุษยุติความรุนแรง ปี 2555" (เที่ยงบันเทิง ช่อง 7)


รายละเอียด
ผู้หญิงถึงผู้หญิง (Ch3) - รมว.พม.  เป็นประธานงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2555 ภายใต้หัวข้อ
ผู้หญิงถึงผู้หญิง (Ch3) - รมว.พม. เป็นประธานงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2555 ภายใต้หัวข้อ "สุภาพบุรุษยุติความรุนแรง"
นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2555 ภายใต้หัวข้อ "สุภาพบุรุษยุติความรุนแรง" พร้อมมอบเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวแก่สุภาพบุรุษยุติความรุนแรง

รายละเอียด
ผู้หญิงถึงผู้หญิง (Ch3) - ปลัดพม.และผอ.สค นำศิลปินและแก้ว พงษ์ประยูร ติดเข็มกลัดยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีให้ ครม.
ผู้หญิงถึงผู้หญิง (Ch3) - ปลัดพม.และผอ.สค นำศิลปินและแก้ว พงษ์ประยูร ติดเข็มกลัดยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีให้ ครม.
ผู้หญิงถึงผู้หญิง (Ch3) - ปลัดพม.และผอ.สค นำศิลปินและแก้ว พงษ์ประยูร ติดเข็มกลัดยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีให้ ครม. เนื่องในเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว

รายละเอียด
ThaiPbs (ข่าวค่ำ) ปลัดพม.และผอ.สค นำศิลปินและแก้ว พงษ์ประยูร ติดเข็มกลัดยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีให้ ครม.
ThaiPbs (ข่าวค่ำ) ปลัดพม.และผอ.สค นำศิลปินและแก้ว พงษ์ประยูร ติดเข็มกลัดยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีให้ ครม.
ThaiPbs (ข่าวค่ำ) ปลัดพม.และผอ.สค. นำศิลปินดารานักแสดง และ แก้ว พงษ์ประยูร รณรงค์ติดเข็มกลัดสีขาว ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ต่อครม.และสื่อฯ

รายละเอียด
ThaiPbs (ข่าวเที่ยง) - ปลัดพม.และผอ.สค นำศิลปิน ติดเข็มกลัดยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีให้ ครม.
ThaiPbs (ข่าวเที่ยง) - ปลัดพม.และผอ.สค นำศิลปิน ติดเข็มกลัดยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีให้ ครม.
ThaiPbs (ข่าวเที่ยง) ช่วงเช้าก่อนการประชุม ครม.จะเริ่มขึ้น ปลัด พม.และผอ.สค นำศิลปินดารานักแสดง และ แก้ว พงษ์ประยูร มารณรงค์ติดเข็มกลัดสีขาว ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ต่อ ครม. และสื่อมวลชน

รายละเอียด
รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง - งานแถลงข่าวการจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ ประจำปี 2555
รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง - งานแถลงข่าวการจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ ประจำปี 2555
รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง นำเสนอข่าวงานแถลงข่าวการจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ ประจำปี 2555

รายละเอียด
ปลัด พม. นำศิลปิน ติดเข็มกลัดยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีให้ ครม.
ปลัด พม. นำศิลปิน ติดเข็มกลัดยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีให้ ครม.
บรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายวิเชียร เชาวลิต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดารานักแสดง เยาวชนคนรุ่นใหม่ เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลเพื่อประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และค วามรุนแรงในครอ

รายละเอียด
นางรัชนี สุดจิตร์ รอง ผอสค. รณรงค์ยุติความรุนแรงที่ช่อง 7 สี
นางรัชนี สุดจิตร์ รอง ผอสค. รณรงค์ยุติความรุนแรงที่ช่อง 7 สี
นางรัชนี สุดจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นำเครือข่ายเข้าพบ คุณศรัณย์ วิรุตมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7,คุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง ผู้จัดการฝ่ายข่าวอาวุโส และคุณพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้ช่ว ยกรรมการผู้จัด

รายละเอียด
งานแถลงข่าวการจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ ประจำปี 2555
งานแถลงข่าวการจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ ประจำปี 2555
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แถลงข่าวจัดงาน

รายละเอียด
งานแถลงข่าวการจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรง เด็ก สตรี และ ครอบครัว 2555
งานแถลงข่าวการจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรง เด็ก สตรี และ ครอบครัว 2555
กระทรวง พม. โดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัดงานแถลงข่าวการจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรง เด็ก สตรี และ ครอบครัว 2555 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ สยามพารากอน

รายละเอียด
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) ครั้งที่ 1/2555
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) ครั้งที่ 1/2555
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุม ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล Photographer วรวิทย์ พุ่มพวง (Vorawit Pumpuang)

รายละเอียด
ปาฐกถาพิเศษของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2555 ตอนที่ 3-3
ปาฐกถาพิเศษของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2555 ตอนที่ 3-3
9 สิงหาคม 2555 ณ บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ

รายละเอียด
ปาฐกถาพิเศษของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2555 ตอนที่ 2/3
ปาฐกถาพิเศษของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2555 ตอนที่ 2/3
9 สิงหาคม 2555 ณ บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ

รายละเอียด
ปาฐกถาพิเศษของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2555 ตอนที่ 1/3
ปาฐกถาพิเศษของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2555 ตอนที่ 1/3
9 สิงหาคม 2555 ณ บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ

รายละเอียด
วิดีทัศน์การส่งเสริมสถาบันครอบครัว ชุด
วิดีทัศน์การส่งเสริมสถาบันครอบครัว ชุด "เวลา" เพื่อการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว
วิดีทัศน์การส่งเสริมสถาบันครอบครัว ชุด "เวลา" เพื่อการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว รณรงค์ส่งเสริมการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัว

รายละเอียด
การบรรยาย “ความเป็นมา แนวคิด และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 part 4 (จบ)
การบรรยาย “ความเป็นมา แนวคิด และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 part 4 (จบ)
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียด
การบรรยาย “ความเป็นมา แนวคิด และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 part  3
การบรรยาย “ความเป็นมา แนวคิด และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 part 3
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียด
การบรรยาย “ความเป็นมา แนวคิด และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 part 2
การบรรยาย “ความเป็นมา แนวคิด และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 part 2
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียด
การบรรยาย “ความเป็นมา แนวคิด และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 part 1
การบรรยาย “ความเป็นมา แนวคิด และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 part 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียด
การมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวประจำปี 2554 วันที่ 8 มีนาคม 2555
การมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวประจำปี 2554 วันที่ 8 มีนาคม 2555


รายละเอียด
นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว.พม. กล่าวเปิดงานวันสตรีสากลประจำปี 2555และ การประกาศเกียรติคุณอปท.ดีเด่น ประจำปี 2554
นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว.พม. กล่าวเปิดงานวันสตรีสากลประจำปี 2555และ การประกาศเกียรติคุณอปท.ดีเด่น ประจำปี 2554


รายละเอียด
การรับรางวัลสตรีดีเด่น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555
การรับรางวัลสตรีดีเด่น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555


รายละเอียด
คำปราศัยนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสตรีสากล 2555
คำปราศัยนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสตรีสากล 2555


รายละเอียด
วีดีทัศน์ประกอบการจัดงานวันสตรีสากล 2555
วีดีทัศน์ประกอบการจัดงานวันสตรีสากล 2555


รายละเอียด
ค่ายครอบครัวอบอุ่น พม. ร่วมใจ   คนไทยไม่ทิ้งกัน
ค่ายครอบครัวอบอุ่น พม. ร่วมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน


รายละเอียด
บันทึกการสัมมนาผู้บริหารและหัวหน้างานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2554 part 1
บันทึกการสัมมนาผู้บริหารและหัวหน้างานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2554 part 1
บันทึกการสัมมนาผู้บริหารและหัวหน้างานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2554

รายละเอียด
สื่อวีดิทัศน์สถานการณ์ครอบครัวไทย clip2
สื่อวีดิทัศน์สถานการณ์ครอบครัวไทย clip2


รายละเอียด
วีดีทัศน์ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว
วีดีทัศน์ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว
วีดีทัศน์ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว

รายละเอียด
วีดิทัศน์ความสำคัญของงานด้านสตรีและครอบครัวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วีดิทัศน์ความสำคัญของงานด้านสตรีและครอบครัวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความสำคัญของงานด้านสตรีและครอบครัวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียด
บรรยากาศงานวันสตรีสากล
บรรยากาศงานวันสตรีสากล


รายละเอียด
บรรยากาศงานวันสตรีสากล
บรรยากาศงานวันสตรีสากล


รายละเอียด
การบรรยายในงานวันสมัชชาสตรีแห่งชาติ ประจำปี 2554
การบรรยายในงานวันสมัชชาสตรีแห่งชาติ ประจำปี 2554


รายละเอียด
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0