มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,766
ผู้เข้าชมวันนี้ : 12
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
มีอะไรใหม่บ้าง
รายการอัพเดททั้งหมด

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"  (21 มี.ค. 2561)  อ่านต่อ ..

ครอบครัวไทยนิยมใช้ความรุนแรง-เด็กเลือกประชดพ่อแม่  (19 พ.ย. 2558)  อ่านต่อ ..

ประกาศรายชื่อผู้ีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  (7 ก.ค. 2560)  อ่านต่อ ..

สรุปการประชุม Evening Brief ครั้งที่ 5/60  (26 พ.ค. 2560)  อ่านต่อ ..

พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘  (11 ส.ค. 2558)  อ่านต่อ ..

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ ถอนคำร้องทุกข์ในชั้นสอบสวน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕  (21 พ.ย. 2556)  อ่านต่อ ..

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0