มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,766
ผู้เข้าชมวันนี้ : 12
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
รายละเอียด ข่าว สค.
โครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง
โครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง วันที่ข่าว : 9 ม.ค. 2558
กลุ่มของข่าว : ด้านครอบครัว
เจ้าของข้อมูล : คณะทำงานโครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง
วันที่นำเข้าข้อมูล : 19 พ.ย. 2557
ชื่อผู้นำเข้า : กลุ่มการพัฒนามาตรการกลไก
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร :
1. สื่อโครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง.zip ปรับปรุงเมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2558
   

คู่มือการอบรมวิทยากรต้นแบบ (ครู ก และ ครู ข) โครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง (Fight for Zero Violence) ประกอบด้วย

 1. โครงการ
 2. แนวทางปฏิบัติของจังหวัด
 3. แนวทางการดำเนินงานโครงการ
 4. ชุดความรู้ที่ 1 เป็นวิทยากรกระบวนการด้านครอบครัวที่ดีเป็นอย่างไร
 5. ชุดความรู้ที่ 2 การช่วยเหลือคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
 6. ชุดความรู้ที่ 3 การเขียนแผนงาน/โครงการและการประเมินผล
 7. ชุดความรู้ที่ 4 การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ความเสมอภาคหญิงชายในครอบครัว (Gender in Family)
 8. แบบประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปี 2558
 9. แบบสรุปข้อมูลแบบสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
 10. แบบสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ครอบครัว
 11. พื้นที่เข้าร่วมโครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง
 12. แบบรายงานผลการดำเนินงาน

 

ภาพประกอบ
ไม่มีรูปภาพประกอบ
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0