มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,766
ผู้เข้าชมวันนี้ : 12
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
รายละเอียด ข่าว สค.
ขอเชิญข้าราชการทุกท่าน วิพากษ์ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ของ สค.
ขอเชิญข้าราชการทุกท่าน วิพากษ์ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ของ สค. วันที่ข่าว : 19 ธ.ค. 2560
กลุ่มของข่าว : ทั่วไป
เจ้าของข้อมูล :
วันที่นำเข้าข้อมูล : 19 ธ.ค. 2560
ชื่อผู้นำเข้า : กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : ไม่มีไฟล์เอกสาร
   

 ขอเชิญข้าราชการทุกท่าน วิพากษ์ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ของ สค.
ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560

คลิกเลือก เพื่อร่วมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร

ภาพประกอบ
ไม่มีรูปภาพประกอบ
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0