มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,755
ผู้เข้าชมวันนี้ : 63
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
แนะนำหนังสือน่าอ่าน
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558

ที่มา :
นโยบายกระทรวง พม. ปี 2560 9.5.5 ภาพสีเมื่อดาวน์โหลด
นโยบายกระทรวง พม. ปี 2560 9.5.5 ภาพสีเมื่อดาวน์โหลด

ที่มา :
ครอบครัวต้องมาก่อน ฉบับปรับปรุง
ครอบครัวต้องมาก่อน ฉบับปรับปรุง

ที่มา : กล่มสื่อสารองค์กร
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ฉบับประชาชน
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ฉบับประชาชน

ที่มา : กลุ่มสือสารองค์กร
พรบ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
พรบ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

ที่มา : กลุ่มคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.)
ความรุนแรงต่อสตรีสูงอายุ ENG EVAW SPOT
ความรุนแรงต่อสตรีสูงอายุ ENG EVAW SPOT

ที่มา : กล่มสื่อสารองค์กร
ความรุนแรงต่อสตรีสูงอายุThai EVAW SPOT
ความรุนแรงต่อสตรีสูงอายุThai EVAW SPOT

ที่มา : กล่มสื่อสารองค์กร
ความรุนแรงในครอบครัว spot Eng
ความรุนแรงในครอบครัว spot Eng

ที่มา : กล่มสื่อสารองค์กร
ความรุนแรงในครอบครัว spot Thai
ความรุนแรงในครอบครัว spot Thai

ที่มา : กล่มสื่อสารองค์กร
Violence Against Women Throughout The Life Cycle
Violence Against Women Throughout The Life Cycle

ที่มา : กล่มสื่อสารองค์กร
ความรุนแรงต่อผู้หญิงในทุกช่วงวัย
ความรุนแรงต่อผู้หญิงในทุกช่วงวัย

ที่มา : กล่มสื่อสารองค์กร
คู่มือประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวตนเอง
คู่มือประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวตนเอง

ที่มา : กล่มสื่อสารองค์กร
การล่วงละเมิดคุกคามทางเพศในการทำงาน
การล่วงละเมิดคุกคามทางเพศในการทำงาน

ที่มา : กล่มสื่อสารองค์กร
10เมนู
10เมนู

ที่มา : กล่มสื่อสารองค์กร
ลดความรุ่นแรงในครอบครัว
ลดความรุ่นแรงในครอบครัว

ที่มา : สื่อสารองค์กร
เพิ่มความรักให้ครอบครัวลดความรุ่นแรงในสังคม
เพิ่มความรักให้ครอบครัวลดความรุ่นแรงในสังคม

ที่มา : สื่อสารองค์กร
สามสัมพันธ์ห้าภูมิคุ้มกัน
สามสัมพันธ์ห้าภูมิคุ้มกัน

ที่มา : สื่อสารองค์กร
วารสารกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2559
วารสารกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2559

ที่มา : กลุ่มสื่อสารองค์กร
หนังสือ ครอบครัวต้องมาก่อน (family comes first)
หนังสือ ครอบครัวต้องมาก่อน (family comes first)

ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนง
วารสารสตรีและครอบครัว ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 มิถุนายน - กันยายน 2558
วารสารสตรีและครอบครัว ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 มิถุนายน - กันยายน 2558

ที่มา :
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0