มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,755
ผู้เข้าชมวันนี้ : 63
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
แฟ้มภาพกิจกรรม
   แคมเปญรักษาศีล5  สถานที่  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จ.ลำปาง (13 พ.ค. 2559 ถึง 13 พ.ค. 2559 )
   ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559  สถานที่  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (12 พ.ค. 2559 ถึง 12 พ.ค. 2559 )
   สมัชชาครอบครัว ประจำปี 2558  สถานที่  โรงแรมปรินซ์ พาเลซ  (23 มี.ค. 2558 ถึง 23 มี.ค. 2558 )
   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ ๓  สถานที่  โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี (25 ธ.ค. 2555 ถึง 27 ธ.ค. 2555 )
   การฝึกอบรม "ค่ายครอบครัวผู้นำรุ่นใหม่" รุ่นที่ 1  สถานที่  ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก (22 ธ.ค. 2555 ถึง 23 ธ.ค. 2555 )
   ประมวลภาพกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว  สถานที่  สื่อและเครือข่ายเพื่อยุติความรุนแรง (1 พ.ย. 2555 ถึง 30 พ.ย. 2555 )
   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1  สถานที่  โรงแรม ณ ภาลัย รีสอร์ท (21 พ.ย. 2555 ถึง 24 พ.ย. 2555 )
   การประชุมสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555  สถานที่  สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (27 พ.ย. 2555 ถึง 27 พ.ย. 2555 )
   แถลงข่าวการจัดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2555  สถานที่  เซ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9 (28 มี.ค. 2555 ถึง 28 มี.ค. 2555 )
   สมัชชาครอบครัวกรุงเทพมหานครประจำปี 2555  สถานที่  โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค (6 ส.ค. 2555 ถึง 6 ส.ค. 2555 )
   สมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2555  สถานที่  โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร (31 ส.ค. 2555 ถึง 31 ส.ค. 2555 )
   การประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  สถานที่  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  (19 ก.พ. 2555 ถึง 20 ก.พ. 2555 )
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0