มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,755
ผู้เข้าชมวันนี้ : 63
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
เรื่องเด่นประเด็นร้อน
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากชนเผ่า ผลงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ลำปาง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากชนเผ่า ผลงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ลำปาง เรื่องเด่นประเด็นร้อน
    นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากชนเผ่า ผลงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ลำปาง           เคยเขียนถึงศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ว่ามีทั้งหมด 8 แห่ง คือที่ จ.ขอนแก่น ชลบุรี เชียงราย นนทบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ และสงขลา           เดิมชื่อว่าศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์เรียนรู้กา... อ่านต่อ
world beyond เดินทางสร้างชาติ ตอน
world beyond เดินทางสร้างชาติ ตอน "ศูนย์ช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศ"
อ่านต่อ
ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี ๒๕๖๐
ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี ๒๕๖๐
  ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี ๒๕๖๐ ***********************                    เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลวันที่ ๘ มีนาคม ประจำปี ๒๕๖๐ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จะจัดพิธีมอบรางวัลสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่าง ๆ รวม ๑๙ สาขา ๔๘ รางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน และยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็... อ่านต่อ
กำหนดการ การเสวนาวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ชุมชนไทยไร้ความรุนแรง”  ภายใต้กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังบวกสาม ภาครัฐ สื่อ และประชาสังคมเพื่อสตรีและครอบครัว ประจำปี 2559  ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2559
กำหนดการ การเสวนาวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ชุมชนไทยไร้ความรุนแรง” ภายใต้กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังบวกสาม ภาครัฐ สื่อ และประชาสังคมเพื่อสตรีและครอบครัว ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2559
  อ่านต่อ
งานประกาศเกียรติคุณ
งานประกาศเกียรติคุณ "สุดยอดแรงบันดาลใจของผู้หญิง เพื่อผู้หญิง
      กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับบริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (พีแอนด์จี) มูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม และสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (BPW Thailand) ได้จัดงานประกาศเกียรติคุณ “สุดยอดแรงบันดาลใจของผู้หญิง เพื่อผู้หญิง” เพื่อมอบประกาศเกียรติบัตรและทุนสนับสนุน “ส่งเสริมศักยภาพสตรี” ในวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้หญิงไทยมองเห็นคุณค่าในแบบของตัวเอง พ... อ่านต่อ
ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ หรือ ครู ก. กรอกแบบประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2559
ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ หรือ ครู ก. กรอกแบบประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2559
 ตามที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ดำเนินโครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2559 ขณะนี้ ถึงกำหนดที่ต้องดำเนินการประเมินพื้นที่ผ่านเกณฑ์โครงการฯ  จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ หรือ ครู ก. กรอกแบบประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2559   สามารถกรอกแบบประเมิน ได้ ตามลิงค์ ที่นี่เลยค่ะ http://goo.gl/forms/bXvxPRhfkt อ่านต่อ
โครงการโครงการประกาศเกียรติคุณ “แรงบันดาลใจของผู้หญิง เพื่อผู้หญิง” (Inspired Women, Inspiring Others) ภายในงานมีการประกาศเกียรติคุณ “สุดยอดแรงบันดาลใจของผู้หญิง เพื่อผู้หญิง”
โครงการโครงการประกาศเกียรติคุณ “แรงบันดาลใจของผู้หญิง เพื่อผู้หญิง” (Inspired Women, Inspiring Others) ภายในงานมีการประกาศเกียรติคุณ “สุดยอดแรงบันดาลใจของผู้หญิง เพื่อผู้หญิง”
  อ่านต่อ
ประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดิโอครอบครัว
ประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดิโอครอบครัว
    คลิปวิดีโอครอบครัวประเภทนิสิต/นักศึกษา/ช่างภาพสมัครเล่น ไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา  รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล        ชื่อผลงาน คือที่พักพิงของหัวใจ:เมื่อสองหลอมรวมเป็นหนึ่ง ผู้ส่งคุณธีรพัฒน์ งาทองกล                                         >>คลิกเพื่อรับชมคลิปวิดิโอ<<  รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล   ชื่อผลงาน สายสัมพันธ์ รู้สึกได้ แม้มองไม่เห็น ผู้ส่งคุณธีระ... อ่านต่อ
เชิญชวนนิสิต นักศึกษา หรือ ผู้สนใจเข้าร่วมงานประวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2559
เชิญชวนนิสิต นักศึกษา หรือ ผู้สนใจเข้าร่วมงานประวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2559
    ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนงานประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับขาติ ประจำปี 2559   อ่านต่อ
เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันแรลลี่สื่อมวลชนเพื่อสตรีและครอบครัวและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการผลิตสื่อ“ด้านสตรีและครอบครัว”
เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันแรลลี่สื่อมวลชนเพื่อสตรีและครอบครัวและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการผลิตสื่อ“ด้านสตรีและครอบครัว”
  ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่นี่ อ่านต่อ
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0