มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,755
ผู้เข้าชมวันนี้ : 63
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  

รายละเอียดเรื่องเด่นประเด็นร้อน
ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี ๒๕๖๐
 
ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี ๒๕๖๐
   

 

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น

เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี ๒๕๖๐

***********************

                   เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลวันที่ ๘ มีนาคม ประจำปี ๒๕๖๐ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จะจัดพิธีมอบรางวัลสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่าง ๆ รวม ๑๙ สาขา ๔๘ รางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน และยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม จึงขอเชิญชวนร่วมเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นเพื่อเข้ารับการคัดเลือก โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

คลิกดาวน์โหลดข้อมูล

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0