มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,766
ผู้เข้าชมวันนี้ : 12
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  

รายละเอียดเรื่องเด่นประเด็นร้อน
งานประกาศเกียรติคุณ "สุดยอดแรงบันดาลใจของผู้หญิง เพื่อผู้หญิง
 
งานประกาศเกียรติคุณ
   

      กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับบริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (พีแอนด์จี) มูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม และสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (BPW Thailand) ได้จัดงานประกาศเกียรติคุณ สุดยอดแรงบันดาลใจของผู้หญิง เพื่อผู้หญิงเพื่อมอบประกาศเกียรติบัตรและทุนสนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพสตรีในวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้หญิงไทยมองเห็นคุณค่าในแบบของตัวเอง พร้อมมุ่งสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้ สร้างค่านิยมปรับเจตคติยอมรับบทบาทและความรู้ความสามารถของผู้หญิงต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและประเทศ รวมถึงเชิดชูเกียรติ ยกย่องผู้หญิงที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างแรงบันดาลใจต่อผู้หญิงทั่วประเทศ 

     ประธานในพิธีเปิดและมอบประกาศเกียรติบัตร โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยคุณราฟฟี่ ฟาฮาร์โด กรรมการผู้จัดการ บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และกล่าวแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ โดยคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

     ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้บริหาร พม. สค. ผู้บริหารพีแอนด์จี มูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม ผู้บริหารจาก BPW Thailand สตรีที่ได้รับรางวัล สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งสิ้น ๑๒๖ คน 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0