มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,755
ผู้เข้าชมวันนี้ : 63
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
ร้องทุกข์ร้องเรียน

 "ศูนย์รับข้อร้องเรียน" ทำหน้าที่จัดการข้อร้องเรียนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และคำชมเชยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่มาจากช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ โดยให้กองกลางเป็นศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน และให้ฝ่ายนิติการและฝ่ายการเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับข้อร้องเรียน โดยดำเนินงานซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า "ทุกข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และคำชมเชยของท่าน คือการพัฒนางานของเรา"

หมวดหมู่การร้องทุกข์ *
เรื่องร้องทุกข์ *
ชื่อ-นามสกุล *
โทรศัพท์ (โปรดระบุ)
อีเมล์
ที่อยู่
รายละเอียดการร้องทุกข์ *
   

กรุณากรอกข้อมูลที่มองเห็น
banboon_code
 
 
 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0