<หน้าหลัก>
หน้าหลัก

  สรุปผลการสำรวจ ความพึงพอใจ  

   
1.
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2560
2
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2559
3.
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2558
4.
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2557
5.
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2556
6.
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2555
7.
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
8.
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2553
9.
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2552